Welcome to our website!
news_banner

Poklopy z tvárnej liatiny

Poklopy z tvárnej liatinysú vyrobené prevažne z tvárnej liatiny.

Poklop šachty z tvárnej liatiny má tieto výhody:

z dôvodu vysokej pevnosti a dobrej húževnatosti tvárnej liatiny je kryt šachty z tvárnej liatiny ccaO 30% ľahšínež poklop šachty zo sivej liatiny rovnakého typu.

Vlastnosti poklopu šachty z tvárnej liatiny:

Dobrá húževnatosť. 

Hodnota nárazu je viac ako 10-krát vyššia ako v prípade materiálu zo šedej liatiny.

Silná odolnosť proti korózii.

Skúška korózie vodným striekaním, 90 dní korózie je iba 1/40 oceľovej rúry, je 1/10 rúry zo šedej liatiny.Životnosť je 2-krát vyššia ako životnosť rúr zo šedej liatiny a 5-krát ako životnosť bežných oceľových rúr.

Dobrá plasticita.

predĺženie ≥7 %, podobne ako pri oceli s vysokým obsahom uhlíka.Ale predĺženie materiálu šedej liatiny je približne nulové.

Vysoká pevnosť.

Pevnosť v ťahu OB ≥ 420 MPa, medza klzu OS ≥ 300 MPa, je trojnásobok materiálu zo šedej liatiny.


Čas odoslania: 01.08.2022