Welcome to our website!
news_banner

Prehliadka továrne

Výroba potrubia

002 Príprava roztaveného železa 02

Príprava roztaveného železa

003 Príprava roztaveného železa 03

Príprava roztaveného železa

004 Odstredivé liatie

Odstredivé liatie

005 Odstredivé liatie 02

Odstredivé liatie

007 Rezanie

Rezanie

008 Vnútorná mriežka stien

Vnútorná mriežka stien

009 Odstreľovanie

Odstreľovanie

010 Test udržiavania tlaku

Skúška udržiavania tlaku

011 Náter

Náter

012 Náter 02

Náter

013 Balenie

Balenie

014 Skladovanie

Skladovanie

Výroba armatúr

001 Formy

Plesne

002 Výroba jadra

Výroba jadra

003 Odlievanie kovov

Odlievanie kovov

004 Casting

Casting

005 Vytriasť sa

Vytriasť

006 Tryskacie armatúry

Tryskacie armatúry

007 Mriežka

Casting

008 Náterové tvarovky

Náterové armatúry

009 Sklad armatúr

Sklad armatúr